Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 57036Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Nistelrodensedijk 14, 5472 LB Loosbroek

Voor het veranderen van een varkens- en melkrundveehouderij is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar- /beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.