Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5695Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Bakkersweg 86 Voorthuizen, verbouwen en uitbreiden woning

 

Zaaknummer 2019W2932

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.