Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5575Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Hugo de Grootlaan 39 Barneveld, kappen vijf bomen

 

Zaaknummer 2019W2947

De aanvragen om een omgevingsvergunning zijn nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvragen vergunning kan worden verleend.