Gemeenteblad van Heemstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemstedeGemeenteblad 2020, 51046Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning Soendastraat 21

  • Soendastraat 21, het bouwen van een berging aan de zijkant van het woonhuis, wabonummer 528729, verzonden 17 februari 2020, reguliere procedure

De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 023-5485797.

Procedures omgevingsvergunning

Afhandelingstermijn omgevingsvergunning

  • Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*

  • Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*

* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.