Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 48753Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning Rukven 9 en 9a, 5473 VS te Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders heeft toestemming verleend voor het ontwerpbesluit uitgebreide procedure:

Voor het intrekken van omgevingsvergunning beperkte milieutoets inzake de op 9 januari 2015 verleende OBM

Verzenddatum: 20 februari 2020

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Ontwerpbesluit

Heesch, 26 februari 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze