Gemeenteblad van Westerkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterkwartierGemeenteblad 2020, 47631Overige besluiten van algemene strekkingAmbtelijke uitschrijving uit de basisregistratie Personen

Op grond van de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) had onderstaande persoon zijn adreswijziging of vertrek naar het buitenland door moeten geven.

 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van art. 2.22 Wet BRP, bekend dat na onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen als ingezetene van de gemeente Westerkwartier staat ingeschreven. Onderstaande persoon wordt daarom ingeschreven in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Dit is een register van personen die wel op een of andere manier verbonden zijn aan Nederland, maar daar geen officieel brief- of woonadres hebben met daarbij horende rechten.

 

Het betreft de volgende persoon:

L.J. Kelly, geb. 18-09-1997 te Louth, Ierland.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier.