Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 46989Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW, gemeente Gulpen-Wittem

Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op de toestemming van de Gemeenteraad overeenkomstig artikel 61 tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tot:

 

 • 1.

  toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsbesluit;

 • 2.

  in te stemmen met de toetreding van de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, SittardGeleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze Colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;

 • 3.

  in te stemmen met de uittreding van de Gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;

 • 4.

  wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsbesluit;

 • 5.

  delegatie- en mandaatbesluit inzake de niet in de GR BsGW genoemde belastingsoorten.

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,

de secretaris,

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens