Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2020, 45381Overige besluiten van algemene strekkingJan van Delftstraat Hintham: plaatsen wijkcentrale glasvezel

 

 

Aanvraag

Netwerk Exploitatiemaatschappij B.V. (NEM) te Rijssen heeft in het kader van de Telecommunicatiewet (TW) in het najaar van 2019 medewerking gevraagd voor het plaatsen van een wijkcentrale voor glasvezel in de wijk Hintham.

 

Op 18 februari 2020 is de plaatsing op de locatie ter hoogte van de ondergrondse afvalcontainers bij het speelplein/parkje in de Jan van Delftstraat door NEM aangevraagd in het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) met tek.nr. 19013-060-00. Het bouwwerk van circa 6 meter bij 2,4 m en 2,7 m boven maaiveld valt onder de TW en is als onderdeel van een communicatienetwerk een vergunningsvrij object. De gemeente heeft op 17 december 2019 belanghebbenden, zijnde omwonenden in de Jan van Delftstraat, een bewonersbrief toegestuurd met deze locatie, situatie en toelichting. Daarop zijn geen reacties binnengekomen.

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft daarom in het kader van de Telecommunicatiewet en de plaatselijke algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI) 2016 op 18 februari 2020 instemming verleend in MOOR onder nummer 215329 aan NEM voor plaatsing van een wijkcentrale voor glasvezel op de beoogde locatie conform het eerder aan belanghebbenden toegestuurde plaatsingsplan.

 

Opvragen instemmingsbesluit locatie

De eerder toegestuurde bewonersbrief van 17 december 2019, de aanvraag van NEM van 18 februari 2020 en het verleende instemmingsbesluit van 18 februari 2020 kunt u tot 6 weken na de besluitdatum van de instemming opvragen. U kunt daarvoor bellen naar het secretariaat van de afdeling Programmering en Beheer Openbare Ruimte, tel nr. 073-6159639 of mail aan openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Informatie

Voor informatie en vragen over de locatie of het realiseren van de wijkcentrale en glasvezel in uw wijk kunt u bovenstaande afdeling bellen of mailen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de besluitdatum van 18 februari 2020.

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal indienen.

Per brief bezwaar maken

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. U moet het bezwaarschrift dus ondertekenen.

Nadat u het bezwaarschrift hebt ondertekend, stuurt u het op naar de gemeente. U moet uw bezwaarschrift richten aan: het College van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Digitaal bezwaar maken

U kunt ook digitaal bezwaar maken, via een vastgesteld digitaal formulier, met gebruik van DigiD.

Meer informatie hierover, alsmede het digitale bezwaarformulier, kunt u vinden op de website van onze gemeente: www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaar-maken 

Let op: bezwaar maken via de mail is niet mogelijk!

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Aan de procedure voor ‘voorlopige voorziening’ zijn kosten verbonden (griffierecht).

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.