Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2020, 39358BeleidsregelsUitvoeringsregels evenementen

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben op 11 februari 2020 ingestemd met de concept “Uitvoeringsregels evenementen”. Deze liggen gedurende 6 weken ter inzage, van 13 februari 2020 tot en met 26 maart 2020. In deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen. Vervolgens zullen de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsregels definitief vaststellen.

 

Inhoud

Het huidige evenementenbeleid dateert uit 2015 en is een omvangrijk boekwerk met een uitgebreide beschrijving van onderwerpen. De “Uitvoeringsregels evenementen” zijn compacter en overzichtelijker opgesteld. Voor terugkerende evenementen wordt het eenvoudiger een aanvraag in te dienen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • Evenementen dienen voor 20 oktober van het jaar voorafgaand aan het evenement via het vastgestelde formulier en risicoscan te zijn aangemeld. Aanmelding geeft vroegtijdig zekerheid over datum en locatie.

  • De vergunning wordt aangevraagd middels een formulier en een draaiboek volgens het vastgestelde model. Het draaiboek bevat alle aspecten van de organisatie van het evenement.

  • Bij goedkeuring van de aanvraag wordt vergunning verleend met het goedgekeurde draaiboek. Het evenement kan dan overeenkomstig het eigen draaiboek worden georganiseerd.

 

De “Uitvoeringsregels evenementen” en de daarbij behorende bijlagen, zijn als bijlage opgenomen bij deze mededeling.

De regels met de bijlagen liggen vanaf 13 februari 2020 ook voor een ieder ter inzage bij de balie in het gemeentehuis, Marktstraat 8 in Sneek.