Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 38303Overige besluiten van algemene strekkingBenoeming lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente De Fryske Marren, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat, van Keimpema, A. (Albert) (m), wonende te Tjerkgaast, bij besluit van maandag 3 februari 2020 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente De Fryske Marren.

 

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het overlijden van Storms, O.W.M. (Olaf) (m), wonende te Balk,

 

Joure, 4 februari 2020

 

De voorzitter voornoemd,

Fred Veenstra