Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 37616Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende standplaatsvergunning, Nesbos (nabij Oosterdijk 1), Wervershoof week 7

Verkoop van snacks tijdens de kofferbakmarkten op zondag 19 april, 3, 17 en 31 mei, 14 juni, 5 en 19 juli, 2,16 en 30 augustus en reservedatum 13 september

met verzenddatum 06-02-2020

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.