Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 37067Beschikkingen | aanvraagGemeente Zeewolde, Ingekomen aanvraag evenementenvergunning Havenconcert

Naam evenement: Havenconcert

Naam organisator: Vereniging Vrienden van het Carillon Zeewolde

Datum: 13 juni 2020

Locatie: Raadhuispelin Zeewolde

Zaaknummer: 32570

 

In de te verlenen vergunning zullen voorschriften worden opgenomenover de openbare orde, veiligheid en geluidproductie.

 

Ter inzage

 

De vergunningaanvraag met de stukken die daarbij horen liggen vanaf 18 februari 2020 twee weken ter inzage bij het Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde.

Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen. Dat kan: