Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 353697Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - herbouwen van een woning - Middelweg 1, Velp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het herbouwen van een woning (zaaknr.: Z/20/270311 )

Locatie: Middelweg 1, 5363 SE Velp

Datum ontvangen: 28 december 2020

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277