Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 352407Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 9 1077XA Amsterdam

Prinses Marijkestraat 9, 1077XA Amsterdam: voor het realiseren van een dakopbouw in samenhang met Prinses Marijkestraat 11 met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen 28 november 2020. Dossiernummer Z2020-Z055888, OLO-nummer 5632227.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.