Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 351892Beschikkingen | aanvraagWabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Strawinskylaan, Amsterdam, aanbrengen casings

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het aanbrengen van casings ten behoeve van de te maken WKO bronnen W3 en K3 op de locatie Kadastrale sectie AB, Kadastraal perceelnummer 2978 te Amsterdam

Ontvangstdatum aanvraag: 1 december 2020

Aanvrager: CBRE DOF Custodian B.V

Zaaknummer: 9991012

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.