Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 342062Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit beslissing op bezwar Afvalstoffenverordening gemeente Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem heeft op 19 mei 2020 besloten de bevoegdheid tot nemen van een beslissing op bezwaar tegen het opleggen van bestuursdwang en de kostenbeschikking ingevolge de Afvalstoffenverordening te mandateren aan de manager.

 

Toelichting

In aansluiting op het eerder genomen mandaatbesluit van de gemeente Kaag en Braassem waarbij het nemen van besluiten tot bestuursdwang en de kostenbeschikking op grond van de Afvalstoffenverordening is gemandateerd aan de Teamleider, is voor de voorspoedige afwikkeling bij bezwaar besloten om de beslissing van het college van Kaag en Braassem hierop over te laten aan de manager.

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze publicatie.