Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2020, 34097Overige overheidsinformatieBekendmaking ontwerpbesluit vergunning voor revisievergunning Wierselaan 113, Nieuwegein

 

Ontvangen 4 februari 2020

• Locatie: Wierselaan 113, 3433 ZS in Nieuwegein

Omschrijving: Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein zijn van plan om aan Stichting Museumwerf Vreeswijk te Nieuwegein een revisievergunning te verlenen. De revisievergunning is aangevraagd in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het wijzigen van de scheepswerf. De inrichting is gelegen aan de Wierselaan 113 in Nieuwegein. Het ontwerpbesluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2019-5094.

 

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de gemeente Nieuwegein. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak via 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.

Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

 

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2019-5094. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de stadswinkel van het gemeentehuis van Nieuwegein, loket Bouwen, Stadsplein 1, op werkdagen van 8.30-13.00 uur, woensdag van 8.30-20.00 uur, telefoon 14030.

 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.