Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 338531Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Gaasterlandstraat/Gelrestraat - Kavel L1 Zuidas, Amsterdam, appartementencomplex

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het realiseren van een appartementencomplex.

Datum verlengingsbesluit: 15 december 2020

Aanvrager: Multi Veste 201 B.V.

Zaaknummer: 9884819

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.