Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-12-2020 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-338012".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Grondslag artikel 147a van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147a&g=2020-01-01
Grondslag https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Castricum/633091/CVDR633091_1.html
Jaargang 2020
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.16/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-18
Regeling CVDR648464_2
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-19
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Castricum 2021
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2020-338012
Volgnummer 338012