Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 337635Beschikkingen | aanvraagBesluit vergunningsvrij van de aanvraag omgevingsvergunning Evert Cornelisstraat 35 1077KV Amsterdam

 

Evert Cornelisstraat 35, 1077 KV: voor het verhogen van de garage met behoud van bestemming daarvan tot één woning, verzonden op 15 december 2020. Dossiernummer Z2020-Z007709 / 5384661.

 

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u per e-mail ontvangen. Stuur een e-mail naar stadsloket.zuid.vergunningen.dvl@amsterdam.nl en vermeld straatnaam, huisnummer en dossiernummer in uw verzoek.

Wilt u de stukken fysiek inzien, dan kunt u bellen met het gemeentelijk informatienummer 14020.

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

- de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

- eventueel: uw e-mailadres.

Een gemachtigde mag ook namens u het bezwaarschrift indienen. Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad ‘Contact’.

Voorlopige voorziening

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl

- tabblad ‘de Rechtspraak’

- keuze ‘Organisatie'

- keuze ‘Rechtsgebieden’ (onder de kop ‘U en de rechtspraak’)

- 'Hoe werkt het bestuursrecht’ (onder het kopje ‘Bestuursrecht?’)

- Voorlopige voorzieningen (onder het kopje ‘Voorlopige voorzieningen’)

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM