Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2020 gepubliceerd door Castricum. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2020-334308".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Castricum 2021
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Castricum
Geo informatie (gemeente) Castricum
Grondslag artikel 15.33 van de Wet milieubeheer]|[1.0:c:BWBR0003245&artikel=15.33&g=2020-07-01
Jaargang 2020
Maker Castricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/2.14/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2020-12-16
Regeling CVDR648464_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2020-12-17
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Castricum 2021
Uitgever Castricum
Verwijzing gmb-2020-334308
Volgnummer 334308