Gemeenteblad van Waddinxveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaddinxveenGemeenteblad 2020, 332940Plannen | ruimtelijkOntwerpbesluit vaststellen Hogere waarden Noordeinde 65

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor Hogere waarde Noordeinde 65 Waddinxveen wegverkeerslawaai op de locatie Noordeinde 65 in Waddinxveen.

Dit ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf woensdag 16 december 2020 gedurende zes weken ter inzage.

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2019484319.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van Waddinxveen indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.