Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 330813Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zoggelsestraat ong. (perceel F 865), Heesch

Voor het beëindigen van een inrichting voor opslag van grond, zand en bouwstoffen is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.