Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 330376BeleidsregelsLeidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR 7.0) gemeente Kaag en Braassem

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag heeft op 24 november 2020 besloten de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR 7.0) vast te stellen.

 

Toelichting

De gemeente Kaag en Braassem is eindverantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Vanuit die taakstelling heeft zij de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) opgesteld. De LIOR is bestemd voor iedereen die zich met de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte bezighoudt, zoals assetbeheerders, projectleiders, ontwikkelaars en ontwerpers