Aanvraag omgevingsvergunning kap Willem Pijperstraat 25 1077 XK Amsterdam

Willem Pijperstraat 25 1077 XK Amsterdam: voor het kappen van een boom in de voortuin, ingekomen 7december 2020.

Dossiernummer Z2020-Z075190 / OLO-nummer 5652529.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.

Naar boven