Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2020, 328244Beschikkingen | afhandelingVerleende tijdelijke standplaatsvergunning voor een Winter Walk Thru – Zuideinde 119 Roelofarendsveen 36438

Verzenddatum: 10 december 2020

Datum: vrijdag, zaterdag en zondag in december 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Wel kunt u een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.