Gemeenteblad van Bladel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelGemeenteblad 2020, 325193Overige overheidsinformatieOpenbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders van 24 november 2020

 

Afschrijvingen in nieuw perspectief

Ingestemd. De wijzigingen worden verwerkt in de nota ‘waarderen, activeren en vaste activa 2017’. De financiële consequenties worden verwerkt in de ontwerp-perspectiefnota 2021.

 

Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2021

De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen.

 

Personele bezetting milieustraat Bladel

Kempenplus wordt aangewezen als de sociale werkvoorziening die de personele bezetting bij de milieustraat invult. Met Kempenplus wordt een detacheringsovereenkomst aangegaan voor 2021.

 

Verlenging beleidskader maatschappelijke ondersteuning 2016-2020 gemeente Bladel

De raad wordt geïnformeerd.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. De volledige besluiten zijn bepalend.