Gemeenteblad van Nijmegen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenGemeenteblad 2020, 325102Overige overheidsinformatieOntwerp Beeldkwaliteitplan ‘Vossenpels Noord’, Lent (Nijmegen)

Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2020 besloten om het beeldkwaliteitplan Vossenpels Noord voor inspraak vrij te geven. Na de inspraakperiode zal het beeldkwaliteitsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

In het beeldkwaliteitplan zijn de ruimtelijke uitgangspunten voor Vossenpels Noord nader uitgewerkt. Vossenpels Noord is een overgangszone tussen stad en landschap. Het gebied is aangewezen als groenstedelijk woongebied. Voor Vossenpels Noord zijn het laten doorklinken van het agrarisch verleden en het landschappelijke gevoel belangrijke kenmerken voor het gebied. In het plan wordt een aantal gebieden onderscheiden. De gebieden ‘Randen’ en ‘Nieuwe Buurtschappen’ zijn overgangszones van de bestaande percelen naar het nieuwe deel. Maatwerk tussen bestaand en nieuw is in deze zones een belangrijk onderdeel. In het plangebied is een groen raamwerk opgenomen. Dit groen raamwerk van opgaande beplanting vormt de ruimtelijk drager van het gebied. Door dit groen raamwerk ontstaan ‘Kamers’ van kleinschalige woongebieden die ieder een eigen invulling kunnen krijgen.

Met ingang van donderdag 10 december 2020 ligt het ontwerp beeldkwaliteitplan Vossenpels Noord gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het plan is ook digitaal in te zien via de publicatie ervan in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen op https://www.overheid.nl onder ‘Bekendmakingen’.

In de periode van donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 20 januari 2021 kan eenieder een inspraakreactie over het ontwerp beeldkwaliteitplan kenbaar maken bij het College van Burgemeester en Wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (bureau SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.