Wabo, reguliere procedure, aanvraag ontvangen, Prinses Irenestraat 19, Amsterdam, wijzigen bestemming, verbouwin­g Convict

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft wijzigen van de bestemming t.b.v. de verbouwin­g van het Convict en de kapel in het Beatrixpa­rk.

Ontvangstdatum aanvraag: 20 november 2020

Aanvrager: Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Zaaknummer: 9968922

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Naar boven