Gemeenteblad van Haaren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarenGemeenteblad 2020, 322755Beschikkingen | afhandelingVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning Biezenmortelsestraat 53b, 5074PD in Biezenmortel (OV59511)

 

Het legaliseren van zonnepanelen

Activiteit: Bouwen en Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Uiterlijke beslisdatum: 15-01-2021

 

Aangegeven is uiterlijke beslisdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.