Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 319279Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Beethovenstraat 75 1077HP Amsterdam

 

Beethovenstraat 75, 1077 HP: voor het plaatsen van condensors op het dak van de aanbouw aan de achtergevel ten behoeve van de gaskoeler in het gebouw ter hoogte van de begane grond met behoud van de bestemming tot winkelruimte, ingekomen op 19 november 2020. Dossiernummer Z2020-Z055661 / 5610705.

 

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.