Gemeenteblad van West Betuwe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
West BetuweGemeenteblad 2020, 318599Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid 18 november 2020

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

 

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,

 

gelet op de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 30 november 2020, nr, 1790564-215027-PDC19,

besluit:

  • 1.

    De Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 18 november 2020 in te trekken;

  • 2.

    Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en treedt in werking op 1 december 2020;

  • 3.

    Dit besluit wordt aangehaald als Intrekking noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid van 18 november 2020.

 

Vastgesteld op 30 november 2020 te Nijmegen om 22.20 uur.

De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Drs. H.M.F. Bruls