Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 316232Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Achterweg 32 in Hagestein

Op 26 november 2020 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Achterweg 32 in Hagestein. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2020-0567. De aanvraag betreft het aanleggen van een in-/ uitrit.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.