Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 316033Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam houdende de vaststelling van subsidieplafonds van de economische subsidies Zuid 2021

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid van Amsterdam,

 

 • -

  Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling Economische Stimulering binnen het gebiedsgerichte werken;

 • -

  gelet op de Verordening op het lokaal bestuur, takenlijst, 6.1: opstellen en uitvoeren van economische programma’s;

 • -

  gelet op W1 van het bij het Algemeen Mandaatbesluit Stadsdeel Zuid horende bevoegdhedenregister;

   

besluit de subsidieplafonds 2021 voor de economische subsidies binnen de Subsidieregeling Economische Stimulering binnen het gebiedsgerichte werken, vallend onder de verantwoordelijkheid van stadsdeel Zuid als volgt vast te stellen:

 

Activiteit

Programma

Subsidieplafond

Verbetering fysieke structuur

3.3

€ 0

Gebiedsgebonden ondernemersinitiatieven

3.3

€ 145.000

Straatmanagement

3.3

€ 110.000

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Dit besluit wordt aangehaald als Subsidieplafonds economische subsidies Zuid 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020.

De voorzitter

De heer S.T.Capel

De secretaris (wnd.)

Mevrouw S.Goudsmit