Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 315312Beschikkingen | aanvraagVerleende vergunning op grond van de Wet op de Kansspelen

De burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden maakt bekend dat hij de volgende aanwezigheidsvergunning heeft verleend:

Op 27 november 2020 is een vergunning verzonden aan café ’t Fonteintje voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten in café ‘t Fonteintje, Fonteinstraat 8 4141 CG Leerdam.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.