Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 315070Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Buys Ballotlaan 29

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Buys Ballotlaan 29, 3045BB, aanleggen in-/uitrit op het voorerf (3 meter breed, 10 meter lang vanaf de weg). De omgevingsvergunning voor bouw van de woning is reeds verstrekt OMV.20.05.00474 (aanvraagdatum 25-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00493).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.