Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 315056Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning Beijerlandselaan 158B

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Beijerlandselaan 158B, 3074ER, splitsen van de woning in drie appartementen. Plaatsen dakkapellen + aanpassing voordakschild (aanvraagdatum 20-11-2020, dossiernummer OMV.20.11.00396).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.