Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 314809Overige overheidsinformatieCollegebesluit naamgeving te Oudega

vergadering 17 november 2020

zaaknummer: Z.606957

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

 

Gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening naamgeving en nummering De Fryske Marren 2018;

 

besluiten:

 

de namen “It Stalt” en “Oer de Draai” vast te stellen voor de gebieden die op de bij dit besluit behorende situatietekening gearceerd zijn aangegeven.

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

gemeentesecretaris, burgemeester,

Ditta Cazemier Fred Veenstra