Melding voornemen voorbereiding bestemmingsplannen, artikel 1.3.1 Bro

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft het college van Oisterwijk kennis van het voornemen de volgende bestemmingsplannen voor te bereiden:

 

  • Bestemmingsplan Woonhof Oirschotseweg, Moergestel. Het betreft de ontwikkeling van een plan voor de bouw van 5 vrijstaande woningen aan de Oirschotseweg 15 in Moergestel

  • Bestemmingsplan Raadhuisstraat ong. Moergestel. Het betreft de ontwikkeling van een plan voor 21 appartementen aan de Raadhuisstraat ongenummerd Moergestel

  • Bestemmingsplan Oirschotseweg naast nr.22 te Moergestel. Het betreft de ontwikkeling van een plan voor een bouwkavel voor een ruimte voor ruimte woning.

  • Bestemmingsplan Spoordijk 7 Oisterwijk. Het betreft de ontwikkeling van een plan voor een nieuwe stal als pilot.

 

Het is niet mogelijk om tegen dit voornemen zienswijzen in te dienen. Ook liggen er nog geen stukken ter inzage. Er worden geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze plannen. Zodra een bestemmingsplan in ontwerp gereed is zal het mogelijk zijn hiertegen zienswijzen in te dienen. Hierover volgen afzonderlijke publicaties in de Nieuwsklok, de Staatscourant en op de gemeentelijke website.

Naar boven