Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 311935Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Evert Cornelisstraat 35 1077KV Amsterdam

 

Evert Cornelisstraat 35, 1077 KV: voor het verhogen van de garage met behoud van bestemming daarvan tot één woning, ingekomen op 14 augustus 2020. Dossiernummer Z2020-Z007709 / 5384661.

 

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Indien u nog vragen heeft, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.