Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 311308Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave – Standplaatsvergunning – verleend voor Kaashandel Jackie van Rijswijk

 

Standplaatsvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maakt bekend dat op grond van artikel 5:18 van de A.P.V. door de gemeente Grave een standplaatsvergunning is verleend.

 

Voor : Verkoop van kaas en zuivelproducten, zaak 267509

Locatie : Lunette te Grave

Datum : 1 januari tot en met 31 januari 2021, elke vrijdagmiddag

Datum verzending : 20 november 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.