Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 310042Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 17 november 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 17 november 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Samenwerkingsconvenant Weer Thuis

Het college heeft besloten in te stemmen met het ondertekenen van het Samenwerkingsconvenant 'Weer Thuis' regio Hart van Brabant 2020. Hierin maken gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders regionaal afspraken om te zorgen voor de uitstroom van cliënten uit zorginstellingen naar zelfstandig wonen.

 

Art 34 vragen VVD "dummy flitspaal"

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD over de geplaatste "dummy" flitspaal.

 

Art. 34 vragen loket wegwijs

Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de artikel 34 vragen van de fractie VVD over Loket Wegwijs Oisterwijk.

 

Overdracht brandweerkazerne Haaren

Het college heeft besloten de brandweerkazerne in Haaren na de herindeling in eigendom over te nemen van de Veiligheidsregio Brabant Noord om deze vervolgens in gebruik te geven aan de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.

 

Ontwerpbestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oirschotseweg naast 22, Moergestel waarmee aan de Oirschotseweg te Moergestel (naast Oirschotseweg 22) wordt voorzien in de realisatie van één ruimte-voor-ruimte woning.

 

Beantwoording art. 34 vragen fractie Algemeen Belang over verkoop locatie Bosstraat 1 Moergestel

Het college heeft besloten de vragen van Algemeen Belang inzake de verkoop en herontwikkeling van de locatie Bosstraat 1 in Moergestel te beantwoorden.

 

Intentie woningbouwlocatie Beekdal, Haaren

Het college heeft besloten om de intentie uit te spreken naar de gemeente Haaren om de woningbouwlocatie Beekdal aan de Pastoor Verrijtlaan in de kern Haaren verder te laten ontwikkelen door woningcorporatie Woonveste en CPO-werkgroep Stichting Beekdal 2.0.

 

De Lind 34

Het college heeft besloten af te wijken van het negatieve advies van de Monumentencommissie en de aangevraagde omgevingsvergunning voor het slopen binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht te verlenen met zicht op de nog aan te vragen omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit.

 

Principemedewerking saneringsregeling varkenshouderij Servennenstraat 11 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Servennenstraat 11 te Moergestel tot akkerbouwbedrijf met de nevenactiviteit statische opslag. Ook is besloten om in principe, maar onder voorwaarden, in het kader van deelname aan de saneringsregeling in te stemmen met de verkrijging van vijf bouwtitels (samen met de Molenakkerstraat 12 te Moergestel) voor de realisatie van woningen in het buitengebied van de gemeente Oisterwijk.

 

Principemedewerking saneringsregeling varkenshouderij Molenakkerstraat 12 te Moergestel

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan de sanering en passende herbestemming van de varkenshouderij aan de Molenakkerstraat 12 te Moergestel tot woning met aanhorigheden. Ook is besloten om in principe, maar onder voorwaarden, in het kader van deelname aan de saneringsregeling varkenshouderij in te stemmen met de verkrijging van vijf bouwtitels (samen met de Servennenstraat 11 te Moergestel) voor de realisatie van woningen in het buitengebied van de gemeente Oisterwijk.