Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 306784Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het uitbreiden van slaapkamers - Burg Raijmakerslaan 56 Grave

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het uitbreiden van slaapkamers (zaaknr.: Z/20/267655)

Locatie: Burg Raijmakerslaan 56, 5361 KG Grave

Datum ontvangen: 17 november 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277