Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2020, 306545Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave– Omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een woning - Torenstraat ongenummerd te Gassel

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Voor: het oprichten van een woning (zaaknr.: Z/20/267625)

Locatie: Torenstraat ongenummerd te Gassel

kad. bekend gemeente Grave, sectie L, nr. 1816

Datum ontvangen: 17 november 2020

 

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277