Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2020, 306524Beschikkingen | afhandelingWabo, reguliere procedure, beslistermijn verlengd, Gustav Mahlerplein 2, Amsterdam, vervangen lichtreclame

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken.

De aanvraag betreft het vervangen van lichtreclame.

Datum verlengingsbesluit: 19 november 2020

Aanvrager: Dentons Europe LLP

Zaaknummer: 9793263

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.