Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2020, 304601Overige overheidsinformatieAanvraag omgevingsvergunning (kenmerk 685203) ter hoogte van Landscheidingstraat 2 Leidschendam kappen van 4 essen, 1 esdoorn, 1 zomereik, 3 zwarte elzen en 4 lijsterbessen

Algemene informatie

Omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van dertien gemeentebomen ten behoeve van het bouwrijp maken van bouwplan Leytsehof. Herplant: Nee.

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Datum aanvraag: 18 november 2020

Inzage

Ingekomen aanvragen zijn op verzoek digitaal in te zien, hiervoor kan u contact opnemen met telefoonnummer 14070 of stuur een e-mail aan vergunningen@lv.nl, vermeld hierbij het bovenstaand kenmerk.