Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 303526Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Kallenbroekerweg II, partiële herziening Barneveld-Noordwest

Het perceel Kallenbroekerweg 11 in Barneveld. Het is de bedoeling om de detailhandelsbestemming om te zetten naar een woonbestemming.

Rozenstraat-Burgemeester Aschofflaan

De percelen Rozenstraat 3 en Burgemeester Aschofflaan ong.in Barneveld. Het is de bedoeling om verplaatsing van de Gamma naar de Burgemeester Aschofflaan ong. en realisering van woningbouw aan de Rozenstraat 3 mogelijk te maken.

 

Barneveld, 19 november 2020.