Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302395Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 107B Barneveld, bouwen bijgebouw

 

Zaaknummer 2020W2543

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.