Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302323Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, ds. J. Mensingapad achter Pastoor Gowthorpestraat nr. 20 Barneveld, nieuwbouw 2/1 kapwoning met bergingen

 

Zaaknummer 2020W2742

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.