Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 302294Beschikkingen | aanvraagaanvraag omgevingsvergunning, Vliegersvelderlaan 59 Barneveld, kappen atlasceder

 

Zaaknummer 2020W2794

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.